/ 9 نظر / 29 بازدید
...sajad,as

عجب کارایی میکنن. ب نظرت ما هم میتونیم؟[رویا]

علی

اینجاهم لینکم کن خب؟؟؟

علی

چیزای جدید بزار از بس خوندمشون میتونم همشونو حفظی بگم[ابله][تایید]

sajad

خخخخخخخ

sajad

خیلی باهوشی [قلب][قلب][قلب]

sajad

ن مسخره نمیکنم چون دوباره فهمیدی ک سجادم و بجای علی پیام دادم. رو میگم

sajad

بااااااشه نکشیم ها اونوقت بابام میکشت[نیشخند][قهقهه][قلب]

sajad...

ن خیرم نامزدم میکشت از داعش بد ترت میکنه[خنده][گل][لبخند]

sajad...

ن بابا اون ک خودش نامزد داره منم ندارم .نه بابا نامزدم میکشت فقط من میشناسمش